ทัวร์

ทัวร์กลางคืนปักกิ่ง - การแสดงกายกรรม

การจัดการการท่องเที่ยว:

คู่มือนี้จะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับเวลา 16:00 น. ที่โรงแรมของคุณ ตั๋วมีสถานะที่ดีและเป็นผลงาน 60 นาทีจากนักแสดงกายกรรมมืออาชีพในประเทศ หลังจากการแสดงกลับไปที่โรงแรมพร้อมไกด์นำเที่ยว