การรับ - ส่งจากสนามบิน

ค่าใช้จ่าย: 300 หยวน (เที่ยวเดียว)

ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม: เพิ่มเติม 80 หยวน (23:00 น. และ 6:00 น

สถานีรับ - ส่งขึ้น / ลง - ทางแยก

ค่าบริการ: 130 หยวน (เที่ยวเดียว)

ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม: เพิ่มเติม 30 หยวน (23:00 น. และ 6:00 น.)